VIZIJA ŠALEŠKE ZVEZE TABORNIKOV - ŠZT

ŠZT bo v naslednjih letih imela pozitiven vpliv na svoje člane, ter njihovo okolje. Poskrbeli, bomo da bodo člani, ki so manjši postali večji, večji pa bolj stabilni. Zavzemali se bomo za večanje kvalitete v sami rodovih.

ŠZT bodo oblikovali mladi z nadzorom starejših, izkušenejših tabornikov. S takšnim sodelovanjem bomo zapolnili generacijsko luknjo, ter omogočili pridobivanje znanja in osebnostno rast za obe starostni skupini.

Rodovi in njihovi člani bodo čutili delovanje zveze kot pozitivno; ponosni bodo, da so člani ŠZT. Omogočili bomo ožje sodelovanje med rodovi, na raznih projektih, ter pri izvedbah taborjenj. Omogočili izobraževanja in kadre znotraj ŠZT za manjše rodove, ter rodove s pomanjkanjem kadra. Vseskozi bomo skrbeli za svoj podmladek, jih izobraževali in vpeljevali v vodenje ŠZT.