DATUMI TABORJENJ V RIBNEM

RIBNO 2020

RIBNO 2020

PREDHODNICA

četrtek

25.06.2020

nedelja

30.06.2020

ŠZT

OLD SCOUTS

petek   

03.07.2020

nedelja

05.07..2020

ŠZT

I. IZMENA

sreda

09.07.2020

petek

18.07.2020

RJZ

II. IZMENA

nedelja

19.07.2020

torek

28.07.2020

RHP, RTV, RLG, RMS

III. IZMENA

sreda

29.07.2020

nedelja

02.08.2020

DRUŽINSKA ŠZT

IV. IZMENA

sreda

05.08.2020

nedelja

09.08.2020

ŠŠK VELENJE

V. IZMENA

četrtek

13.08.2020

nedelja

16.08.2020

družinska RPG

VI. IZMENA

 ponedeljek

17.08.2020

 petek

21.08.2020

ZAHODNICA

 petek

21.08.2020

 nedelja

23.08.2020

ŠZT


RIBNO 2019

RIBNO 2019  št. taborečih
PREDHODNICA petek 14. 6. 2019 sreda 19. 6. 2019 Sestavljena iz vseh rodov po ključu 25
OLD SCOUTS petek 21. 6. 2019 nedelja 23. 6. 2019 Old skavti iz vseh rodov ŠZT 70
I.IZMENA četrtek 27. 6. 2019 sobota 6. 7. 2019 RJZ – Gorica, AA, Šalek, 200
II.IZMENA sobota 6. 7. 2019 ponedeljek 15. 7. 2019 RJZ – GS, Livada,Šentilj. 200
III.IZMENA ponedeljek 15. 7. 2019 sreda 24. 7. 2019 RPG – Šoštanj, Polzela, Prebold, Šempeter 150
IV.IZMENA sreda 24. 7. 2019 petek 2. 8. 2019 Mislinja RMS, Šmartno ob Paki RHP, Topolšica RTV, Pesje RLG

.

200
V.IZMENA petek 2. 8. 2019 torek 6. 8. 2019 DRUŽINSKA IZMENA

 

150
VI. IZMENA ŠŠK sreda 7.8.2019 nedelja 11.8.2019 ŠŠK 100
VII.IZMENA četrtek 15. 8. 2019 nedelja 18. 8. 2019 DRUŽINSKA IZMENA RPG končajo po zajtrku 100
ZAHODNICA nedelja 18. 8. 2019 četrtek 22. 8. 2019 Zahodnica  sestavljena iz vseh rodov po ključu

Štartajo  po zajtrku družinske izmene RPG

25
SKUPAJ TABOREČIH 1120

RIBNO 2018

RIBNO 2018 Predvideno št. taborečih
PREDHODNICA Od ponedeljka 18.06.2018 Do četrtka 21.06.2018 Sestavljena iz vseh rodov po ključu 25
OLD SCOUTS

                   

Od petek

 

22.06.2018

 

Do ponedeljka

 

25.06.2018

 

Old scouts iz vseh rodov

ŠZT

 

70

 

I.IZMENA Od sobote 30.06.2018 Do ponedeljka 09.07.2018 RJZ 180
II.IZMENA Od ponedeljka 09.07.2018 Do srede 18.07.2018 RJZ 180
III.IZMENA Od srede 18.07.2018 Do petka 27.07.2018 Mislinja RMS, Šmartno ob

Paki RHP, Topolšica RTV In RLG Pesje

150
IV.IZMENA Od petka 27.07.2018 Do torka 31.07.2018 DRUŽINSKA IZMENA

sestavljena iz družin nekdanjih članov  rodov, ki

so taborili v sklopu ŠZT

 

150
V.IZMENA Od torka 31.07.2018 Do torka 07.08.2018 Študentski šaleški klub ŠŠK 100
VI. IZMENA Od četrtka 09.08.2018 Do nedelje 12.8.2018 Družinska izmena RPG 70
ZAHODNICA Od ponedeljka 20.08.2018 Do srede 22.08.2018 Zahodnica  sestavljena iz vseh rodov po ključu Štartajo  po zajtrku družinske izmene RPG 25
    PREDVIDENO ŠTEVILO TABOREČIH V 2018  950

RIBNO 2017

RIBNO 2017 št. taborečih
PREDHODNICA Od petka 22.06.2017 Do srede 21.06.2017 Sestavljena iz vseh rodov po ključu 25
OLD SCOUTS

                   

Od petek

 

23.06.2017

 

Do nedelje

 

25.06.2017

 

Old scouts iz vseh rodov

ŠZT

 

70

 

I.IZMENA Od ponedeljka 26.06.2017 Do srede 05.07.2017 RJZ – GŠ, Šentilj, Šalek 180
II.IZMENA Od srede 05.07.2017 Do petka 14.07.2017 RJZ – Gorica, Livada, Anton

Aškerc, Škale

180
III.IZMENA Od petka 14.07.2017 Do nedelje 23.07.2017 RPG – Šoštanj, Polzela, Prebold, 150
IV.IZMENA Od nedelje 23.07.2017 Do torka 01.08.2017 Mislinja RMS, Šmartno ob

Paki RHP, Topolšica RTV In RLG Pesje, pred to izmeno bo RLG Pesje izvedel samostojno taborjenje v skavtskem centru v  Savudriji

180
V.IZMENA

VI IZMENA           

Od srede

 

Od torka

02.08.2017

 

08.08.17

Do nedelje

 

Do nedelje

06.08.2017

 

13.08.2117

DRUŽINSKA IZMENA

sestavljena iz družin nekdanjih članov  rodov, ki

so taborili v sklopu ŠZT

 

ŠŠK IZMENA večina

študentov bili člani rodov

         150

85

VI.IZMENA Od četrtka 17.08.2017 Do nedelje 20.08.2017 DRUŽINSKA IZMENA RPG

končajo po zajtrku

100
ZAHODNICA Od nedelje 20.08.2017 Do srede 23.08.2017 Zahodnica  sestavljena iz vseh rodov po ključu Štartajo  po zajtrku družinske izmene RPG 25
  V okviru RJZ bosta četa

MPT in četa Vinska Gora  taborili na Kolpi  predvidno števil  taborečih     95

    ŠTEVILO TABOREČIH V 2017 1.145

 

RIBNO 2016

RIBNO 2016  št. taborečih
PREDHODNICA Od sobote 11. 6. 2016 Do srede 15. 6. 2016 Sestavljena iz vseh rodov po ključu iz točke 8. 25
OLD SCOUTS Od petek 24. 6. 2016 Do nedelje 26. 6. 2015 Old skavti iz vseh rodov ŠZT 70
I.IZMENA Od ponedeljka 27. 6. 2016 Do srede 6. 7. 2016 RJZ – Gorica, AA,

Šalek,

200
II.IZMENA Od srede 6. 7. 2016 Do petka 15. 7. 2016 RJZ – GS,

Livada,Šentilj.

200
III.IZMENA Od petka 15. 7. 2016 Do nedelje 24. 7. 2016 RPG – Šoštanj,

Polzela, Prebold, Šempeter

150
IV.IZMENA Od nedelje 24. 7. 2016 Do torka 2. 8. 2016 Mislinja RMS,

Šmartno ob Paki RHP, Topolšica RTV, Pesje RLG

.

200
V.IZMENA Od srede 3. 8. 2016 Do nedelje 7. 8. 2016 DRUŽINSKA

IZMENA

 

150
VI.IZMENA Od četrtka 18. 8. 2016 Do nedelje 21. 8. 2016 DRUŽINSKA IZMENA RPG

končajo po zajtrku

100
ZAHODNICA Od nedelje 21. 8. 2016 Do srede 24. 8. 2016 Zahodnica  sestavljena iz vseh rodov po ključu Štartajo  po zajtrku

družinske izmene

RPG

25
SKUPAJ TABOREČIH 1120