Razvitje slavnostnega prapora ŠZT – Ribno 2022

O zvezi

Šaleška zveza tabornikov – regionalna skavtska zveza je bila ustanovljena leta 1959. Od vsega začetka je bila njena naloga širiti taborništvo v Šaleški dolini in širše, nuditi podporo in pomoč pri izvajanju taborjenj, pomoč rodovom, pomoč pri nabavi taborne opreme in ostalih materialnih potrebščin za uspešno izvajanje programov na taborjenjih.

Praznovanje 50-letnice
taborjenj v Ribnem

Družinski tabor
v Ribnem 2021